Το γραφείο μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους σε προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και επιδότησης ΟΑΕΔ για προσωπικό και νέους ελεύθερους επαγγελματίες, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση του εκάστοτε προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου.
  • Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του εκάστοτε προγράμματος.
  • Σύνταξη τεχνοοικονομική μελέτης και έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
  • Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια (υποβολή έως τελική εκταμίευση).
  • Παρουσία κατά τους ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.