Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα.

 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1
 • Δήλωση μισθωμάτων Ε2
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης και φοροτεχνικές συμβουλές για την κάλυψή τους
 • Φορολογικός σχεδιασμός για την αποφυγή υψηλής φορολόγησης
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
 • Σύνταξη και κατάθεση Μισθωτηρίων Συμβολαίων στο taxis
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Αιτήσεις επιδόματος τέκνων, επιδόματος πετρελαίου και κάθε είδους αίτηση
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού