Υπηρεσίες Κατοίκων Εξωτερικού

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε κατοίκους εξωτερικού που έχουν οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα.

Η φορολογία των κατοίκων εξωτερικού που έχουν οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα αποτελούσε πάντα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας. Στις μέρες μας η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ.

Με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), η φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων προσδιορίζεται τόσο βάσει των οικονομικών όσο και βάσει των ζωτικών του συμφερόντων. Συνεπώς, η μετεγγραφή στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού έχει γίνει μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία που τις περισσότερες φορές απαιτεί λήψη συμβουλών και γενικότερη καθοδήγηση.Η ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και έχουν φορολογικά συμφέροντα στην Ελλάδα, είναι μεγάλη.

Το γραφείο μας με τη γνώση, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που διαθέτει,αναλαμβάνει μεμονωμένα φορολογικά θέματα και προσφέρει ολοκληρωμένα ετήσια πακέτα για κατοίκους εξωτερικού που έχουν οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Για όλους τους Κατοίκους Εξωτερικού αναλαμβάνουμε θέματα όπως:

  • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
  • Ορισμός Φορολογικού Εκπροσώπου
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
  • Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων
  • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα