Υπηρεσίες Συνεργασίας Με Τρίτους

Λύσεις σε συνεργασία με τρίτους για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το γραφείο μας έχει αναπτύξει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να είναι ανταγωνιστικές αξιοποιώντας σύγχρονες λύσεις με ευέλικτους όρους συνεργασίας, που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα.

Οι δυνατότητες που παρέχουμε σε συνεργασία με άριστα κατηρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες μας, καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών μιας σύγχρονης επιχείρησης και μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας.

Συνεργάτες μας είναι:

  • Έμπειροι δικηγόροι και καταξιωμένοι συμβολαιογράφοι
  • Μηχανικοί, τεχνικά γραφεία, τοπογράφοι
  • Εξειδικευμένοι συνεργάτες για μηχανογραφική υποστήριξη.
  • Ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα διαδικτύου (internet marketing, websites, e-shop)
  • Έμπειροι διεκπεραιωτές σε θέματα οχημάτων (άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΕΔΧ,αναθεωρήσεις και επεκτάσεις διπλωμάτων)
  • Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και επιδότησης ΟΑΕΔ για προσωπικό και νέους ελεύθερους επαγγελματίες