Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.

 • Ηλεκτρονικά βιβλία – My Data
 • Έλεγχος και σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων ΦΜΥ, ΦΕΕ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων καθώς και των δηλώσεων INTRASTAT
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών ΜΥΦ
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή
 • Ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία οι οποίες έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το δημόσιο (ΔΟΥ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕΜΗ, Περιφέρεια, Επιμελητήρια)
 • Ενάρξεις εργασιών (σχεδίαση και ανάπτυξη της μορφής εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη)
 • Μεταβολές – διακοπές εργασιών
 • Υποβολή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, έντυπο “Ν”